ჩვენ შესახებ

გვჯერა რომ ჩვენ მივაღწევთ წარმატებას თუ პატივს ვცემთ წარსულს, აწმყოსა და მომავალს. ჩვენი დანიშნულებაა რომ ჩვენმა კლიენტება და ასევე ჩენმა თანამშრომლებმა გამოავლინონ თავიანთი სრული პოტენციალი. ჩვენ შეგვიძლია მივაღწიოთ ამას ხარისხიანი მომსახურებით, მაღალი პასუხისმგებლობით, ნდობით, პატიოსნებით, მთლიანობითა და უპირველეს ყოვლისა ჩვენი კლიენტების და ღირებულებების პატივისცემით. ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი ფესვების განვითარებას ცოდნით, თქვენი სამსახურისა და ერთგულების ზრდით.

ჩვენი ფილოსოფია მარტივია – “დავეხმაროთ ბიზნესს რისკების მართვაში დღეს, რათა მართოს განვითარერბის ხერხები ხვალისთვის”. ჩვენ ვთანამშრომლობთ ჩვენს კლიენტებთან, რათა შეიქმნან, განახორციელონ და მოახდინონ პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის სისტემების იმპლიმენტაცია. დავეხმაროთ ჩვენს კლიენტებს მიაღწიონ სტაბილურ საქმიანობას, ჩვენ შევძლებთ მათი აქტივების დაცვას, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანის: ადამიანებს.

ჩვენი რისკის მენეჯმენტის და უსაფრთხოების კულტურის ანალიზის ჯგუფს შეუძლია შეაფასოს თქვენს კომპანიაში ხარვეზები. ეს მოგცემთ საშუალებას შექმნათ უსაფრთხო კულტურა და დაამდაბლოს მაღალი ღირებულების საფრთხის შემცველი ოპერაციები და საშიში გარემო

ჩვენ გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების შესაბამისობაში მოყვანას, სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების ინსპექტირებას, უბედური შემთხვევების გამოძიებას და უსაფრთხო გარემოს განმტკიცებას. ჩვენი უსაფრთხოების სპეციალისტებს გააჩნიათ ფართო გამოცდილება სხვადასხვა დისციპლინებში, რომელიც იქნება თქვენს უნიკალურ მოთხოვნილებებზე მორგებული.

ჩვენ ვუზრუნველვყოფთ ორგანიზაციაში უსაფრთხოების მართვის სისტემების სრულ მხარდაჭერას: პოლიტიკის შემუშავებას, ტრეინინგებს, შესაბამისობაშ მოყვანის ინსპექტირებას, შემთხვევის გამოძიებას, კრიზისების მართვის მხარდაჭერას და წარმომადგენლობას.

ჩვენ ვამაყობთ რომ შეგვიძლია ეფექტურ ფასში კლიენტებს მივაწოდოთ ეფექტური პრობლემის გადაჭრის ხერხები უსაფრთხოების სფეროში, იმის გათვალისწინებით თუ რა გავლენას მოახდენს ეს ორგანიზაციის თანამშრომლებზე, დამქირავებელზე, მოგებაზე, წარმოებაზე და ხარისხზე